วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565
Image

ท่าเรือศุลกากร (ประภาคาร)